माझी ग्रामपंचायत

लॉगीन करा........


सदरील धोरणे व सूचना मान्य असल्यासच लॉगीन करा


माझी ग्रामपंचायत डॉट काम हे संकेतस्थळ महाराष्ट्रातील ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारी यांच्यासाठी प्रामुख्याने तयार केलेले आहे. ग्रामपंचायतीशी संबंधित असणारे इतर कुणीही यावर नोंदणी करू शकतात.

हे संकेतस्थळ वापरासाठी वार्षिक फीस (one year subscription) रुपये 499 इतकी असून नोंदणी करताना online payment सुविधा उपलब्ध आहे.

नोंदणीसाठी चालू स्थितीतील मोबाईल क्रमांक व ईमेल आयडी असणे आवश्यक आहे.

नोंदणीसाठी/लॉगीनसाठी अडचण आल्यास संपर्क करा: मोबाईल/ whatsapp : 7498649557 ईमेल: majhigrampanchayat@gmail.com

कृपया नोंदणी करण्यापूर्वी Terms and Conditions वाचून घ्या